Provozní řád

Hra na hřišti se řídí golfovými pravidly schválenými RAGC v St. Andrews, Scotland, USGA a doplňujícími místními pravidly.

Před zahájením hry jsou hráči povinni se nahlásit na recepci.

Na golfové hřiště je zakázáno vstupovat se psy nebo jinými zvířaty.

Na golfové hřiště je zakázáno vstupovat s dětskými kočárky.

Vstupovat a hrát na hřišti je povoleno pouze ve vhodné obuvi a oblečení (soft spikes).

Tempo hry

Časový limit hřiště je 4 hodiny a 40 minut.

Pokud dojde k opakovanému porušení tempa nebo nepřípustnému zdržování, může být hráč penalizován, vykázán z jamky/hřiště nebo být diskvalifikován (Pravidlo 6–7), bez nároku na vrácení hracího poplatku.

Hřiště

Vzdálenosti na hřišti jsou měřené a označené barevnými kolíky:

bílá – 200 m, žlutá – 150 m, červená – 100 m, modrá – 50 m.

  • Vypichujte na greenech stopy po dopadu míčku.
  • Vracejte drny po odpalech.
  • Neodhazujte cigaretové nedopalky.
  • Neprovádějte na odpalištích cvičné švihy.
  • Po odehrání z bunkeru upravte stopy hráběmi
  • Nevjíždějte trolejemi na odpaliště.
  • Přísný zákaz hry s tréninkovými míči pod trestem vyloučení ze hry a zákazu vstupu na hřiště.

Motorové vozíky

Motorové vozíky smí řídit pouze hráči starší 18 let.

Žádáme hráče, aby se řídili značením určujícím směr, dráhu a pohyb motorových vozíků na konkrétních jamkách.

Není-li v blízkosti odpaliště, nebo greenu cesta pro motorové vozíky, nevjíždějte do vzdálenosti měnší než 20 metrů od jednotlivých odpališť a greenů.

Na motorovém vozíku je povoleno jet maximálně dvěma osobám a převážet pouze výstroj těchto dvou osob. Nevjíždět vozíky na odpaliště.

Odpaliště

MUŽI: Bílá – hcp 8,0 a nižší, Žlutá – hcp 8,1 až 54

ŽENY: Modrá – 12,0 a nižší, Červená –12,1 a 54 a děti mladší 12 let