Místní pravidla

Časový limit pro hru: 4 hodiny a 40 minut

Pokud není uvedeno jinak, hra se řídí dle platných Pravidel golfu.

1. Hranice hřiště je definována bílými kolíky, bílými čarami, oplocením cvičné louky.

2. Nepohyblivými závadami je cokoli uměle vytvořeného včetně umělých povrchů a okrajů silnic a cest: např. stavební součásti zavlažovacího odvodňovacího systému (víka postřikovačů, armaturní jímky, ochranné trubky el. vedení, jímky pro odvodnění, pražce lemující rybník a pískové pasti, odvodňovací strouhy neoznačené jako podélná vodní překážka. Odpadkové koše, lavičky, informační a reklamní systémy a jejich součásti, ploty, součásti elektrického a telekomunikačního zařízení. Čističe míčků, všechny cesty s umělým povrchem i štěrkovým a přiléhající kamenné a betonové příkopy. Stromy s opěrnými kůly nebo chráněné pletivem. Dřevěný přístřešek mezi jamkou 4 a 5. V těchto případech může hráč beztrestně zvednout a spustit míč v souladu s postupem předepsaným Pravidlem 24/2b (nepohyblivá závada).

3. Dřevěné štěpky (červenohnědé barvy), použité jako mulčovací a dekorační povrch jsou považovány za materiál ponechaný na hřišti, který nebude odstraněn. Nejedná se tedy o půdu v opravě a není na něm nebo u něho možná úleva.

4. Kameny v bankru jsou pohyblivé závady (platí Pravidlo 24/1).

5. Dropovací zóna je umístěna na jamce č. 14 před dámským odpalištěm.

6. Nedílnou součástí hřiště je budova, terasa klubového domu a vodárna na jamce č. 14.

7. Použití mobilního telefonu (mimo krizových situací) je na hřišti zakázáno. Určení trestu je v kompetenci rozhodčího.

8. Pokud není stanoveno jinak, jsou golfové vozíky při turnaji zahajovaném cannon startem určeny pouze k převozu hráčů na vzdálenější jamky před startem.

9. Všichni hráči na hřišti a jejich doprovod jsou povinni respektovat pokynů maršála v průběhu hry. V případě nerespektování jeho pokynů může být hráč potrestán penalizací, případně diskvalifikací či vyloučením z jamky/hřiště.