Chráněná krajinná oblast Český kras

Golf Resort Karlštejn se nachází na území Chráněné krajinné oblasti Český kras (CHKO). Ta byla vyhlášena výnosem v roce 1972 a zaujímá plochu 128 kilometrů čtverečních. Jde o území na starém vápencovém horninovém podkladu s význačnými a charakteristickými krasovými jevy, se zachovalými ekosystémy teplomilných dubových a dubohabrových lesů, skalních stepí a lesostepí, místy i vápencových sutí s mnoha druhy rostlin a živočichů včetně druhů chráněných zákonem.

Golfové hřiště je situováno v těsné blízkosti Přírodní rezervace „Voškov“ a nabízí prakticky z celé plochy nádherné výhledy na Národní přírodní rezervaci „Karlštejn“, která se nachází na lesnatém členitém území na levém břehu řeky Berounky. Ta je považována za jednu z nejkrásnějších rezervací v České republice a právem se před několika lety stala „držitelkou“ Diplomu Rady Evropy.

Speciální státní správu v území vykonává Správa CHKO Český Kras se sídlem v Karlštejně. http://ceskras.schkocr.cz

Společnost pro rozvoj Českého krasu

Společnost pro rozvoj Českého krasu (SRČK, www.srck.cz) vznikla v roce 2003 profesionalizací Sdružení Přátelé Českého krasu. Jejím cílem je vytvářet a zajišťovat podporu pro uskutečňování regionálních projektů směřujících k udržitelnému rozvoji území Českého krasu a zlepšování podmínek pro spolupráci jednotlivých zájmových skupin s důrazem na podporu ochrany přírody a krajiny. SRČK úzce spolupracuje se Správou CHKO a dalšími organizacemi. Zaměřuje se zejména na akce pro odbornou i laickou veřejnost (semináře, setkání občanů, Den Parků), podporu vědy a výzkumu v CHKO (podpora diplomantů, publikační činnost) a „terénní projekty“ (cyklostezka, rekonstrukce naučných stezek).

Golf Resort Karlštejn, a.s. se prostřednictvím vedení golfového hřiště aktivně podílí na regionální politice udržitelného rozvoje širšího území CHKO. Spolupracuje se Správou CHKO Český kras, je mimořádným členem Společnosti pro rozvoj Českého krasu. Finančně i organizačně se podílí na akcích na podporu udržitelného rozvoje a ochrany přírody a krajiny v regionu. V roce 2003 uspořádaly jmenované organizace za podpory Nadace VIA a letecké společnosti Alitalia na golfovém hřišti seminář „Golfová hřiště v chráněných územích“